wtorek, 14 lutego 2012

Amerykańska pomoc militarna dla Izraela wynosi, co najmniej 8,2 miliona dolarów każdego dnia

USA zapewnia Izraelowi co najmniej 8 milionów 200 tysięcy dolarów każdego dnia* w ramach pomocy militarnej, a Palestyńczykom ofiarowuje 0 milionów dolarów w ramach tej samej pomocy, w trakcie roku podatkowego 2011.
„ Od Październikowej Wojny w 1973 roku, Waszyngton udziela Izraelowi poziomu wsparcia przyćmiewającego kwoty od jakiegokolwiek innego stanu. Był to największy roczny odbiorca bezpośredniej pomocy gospodarczej i militarnej pochodzącej od USA od 1976 roku, i jednocześnie największym łącznym odbiorem tej pomocy od czasów II wojny światowej. Całkowita bezpośrednia pomoc USA dla Izraela wynosiła ponad 140 miliardów dolarów w 2003 roku.
Izrael otrzymuje około 3 miliardów dolarów od bezpośredniej pomocy zagranicznej- rocznie, co stanowi mniej więcej jedną piątą budżetu pomocy zagranicznej całej Ameryki. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, Stany Zjednoczone dają każdemu Izraelczykowi bezpośrednie dotacje w wysokości około 500 dolarów rocznie. Ta hojność jest szczególnie uderzająca, gdy uświadomimy sobie, że Izrael jest bogatym przemysłowym państwem z dochodami per capita w wysokości  mniej więcej zbliżonymi do dochodów per capita Korei Południowej lub Hiszpanii.”
 *Źródłem amerykańskiej pomocy militarnej dla Izraela, w roku podatkowym 2011 była Kongresowa Służba Badawcza „ Pomoc Zagraniczna USA dla Izraela”, projekt napisany przez Jeremiego M. Sharpa, specjalistę ds. Bliskiego Wschodu, aktualizowany 16 września 2010 roku. Według raportu, administracja Obamy prosiła o 3 mld USD w Foregin Military Financing (FMF) dla Izraela za rok obrotowy 2011.
W ciągu ostatnich 20 lat, USA powoli wycofywało pomoc gospodarczą dla Izraela, stopniowo zastępując ją zwiększoną pomocą militarną. Począwszy od 2007 roku, USA podniosła poziom pomocy wojskowej o 150 milionów dolarów rocznie. Przez rok fiskalny 2012, wysłane zostanie do Izraela 3,09 miliardów dolarów rocznie(czyli średnio 8,5 miliona dolarów dziennie) i będzie udzielana pomoc militarna utrzymywana na tym poziomie, aż do roku 2018. Dolary pochodzące z podatków dofinansowują jedną z najpotężniejszych sił zbrojnych na świecie. Według raportów „ [amerykańska bieżąca pomoc militarna] przyznane dotacje dla Izraela stanowiące 18,2 % ogólnego budżetu izraelskiej obrony.”
W przeciwieństwie do zwykłej polityki USA, Izrael i inne kraje mogą korzystać z około 25% tej pomocy wojskowej na zakup sprzętu pochodzącego od izraelskich producentów. Zgodnie z Kongresową Służbą Badawczą: „żadnemu innemu odbiorcy amerykańskiej pomocy militarnej takie świadczenie nie zostało przyznane.” Częściowo dzięki tym pośrednim dotacjom USA, przemysł zbrojeniowy Izraela stał się najsilniejszym na świecie. „ W latach 2001-2008 był on siódmym największym dostawcą broni na świecie, z łączną sprzedażą wartości 9,9 miliardów USD.”
Oprócz pomocy wojskowej, Stany Zjednoczone w dalszym ciągu zapewniają Izraelowi dodatkową pomoc i świadczenia. Liczby nie są jeszcze dostępne, ale mogą być znaczne.
Pod każdym względem USA dały więcej pieniędzy dla Izraela, niż do jakiegokolwiek innego państwa. Kongresowa Służba Badawcza w ostrożnych szacunkach określa łączną wartość pomocy USA dla Izraela od roku 1949 do 2010. Wynosiła ponad 109 miliardów dolarów ( nieskorygowanych o inflacje).

Źródło: newsnet14.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz