czwartek, 19 lipca 2012

Co Polska „zawdzięcza” Żydom??? cz.2.

„Redachtor” Lis pokazał na dużym ekranie wyjęte z kontekstu kadry z kongresu USOPAŁ-u. Nawet niewyczulone oczy i uszy telewidza zidentyfikowały prezentowany materiał jako typowo amatorski. Zła jakość obrazu i dźwięku wyraźnie wskazywały, iż materiał ten był kręcony amatorską kamerą z ukrycia. Pokazano w kadrze fragmenty przemówienia pułkownika Wojska Polskiego (w stanie spoczynku) Wasiaka w polskim wojskowym mundurze moro, który jako zadeklarowany nacjonalista powiedział, iż Polska jest dla Polaków, a mniejszość żydowską należy odsunąć od władzy w Polsce. Dodał, iż kandydatów pretendujących na stanowiska we władzach należy „prześwietlić” do trzech pokoleń wstecz, aby mieć pewność co do ich polskiego rodowodu. Po tych słowach pokazano na ekranie fragmenty wywiadów z posłem Pawłem Kowalem (wówczas członka PiS-u) oraz senatorem RyszardemBenderem, kręconych na ulicy jednego z miast, najprawdopodobniej w Urugwaju.


Słowa wypowiedziane przez owego pułkownika poruszyły obecnych w studio Żydów (Szczukę, Holland, Najsztuba i Lisa) do tego stopnia, że natychmiast przypuścili atak na posła Giżyńskiego i Wojciechowskiego, domagając się bicia w piersi i przeprosin za te słowa oraz za obecność posła Kowala i Bendera na tym kongresie. Ale spotkała ich cięta riposta posła Giżyńskiego, który zdecydowanie stwierdził, iż z zaprezentowanego materiału nie wynikało jednoznacznie, jakoby poseł Kowal i senator Bender byli obecni na tym kongresie, a jeśli chodzi o bicie się w piersi, to niech każdy bije się w swoje, o ile czuje się winnym i ma wyrzuty sumienia. Skonkludował, że tego typu nakaz jest po prostu ze wszech miar bezczelny. Gdy zaczniemy się zagłębiać w historię wojennej i powojennej Polski, to czy chcemy czy nie, znajdziemy w niej mnóstwo osób z żydowskim rodowodem na najwyższych stanowiskach władzy w państwie polskim, sądownictwie, jak i na każdych niższych szczeblach władzy, także (a może przede wszystkim!) w bankowości, przemyśle, nauce, szkolnictwie i kulturze. I nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie to, że ich rządzenie bardzo szkodziło Polsce, albowiem aż nadto gorliwie wypełniali wolę KPZR i NKWD, mordując, torturując i zamykając do więzień Polaków patriotów i traktując Polskę pod względem politycznym, społecznym i gospodarczym jak 17 republikę ZSRS.

A więc ich rządy miały charakter totalnego obezwładniania Polski na rzecz pełnego jej podporządkowania sowieckiemu okupantowi, bo nie czuli jej tak, jak czują patrioci, którym droga jest ojczyzna. Przecież to na „sowieckich czołgach” przyjechali pojałtańscy żydowscy sługusy Moskwy, tacy jak chociażby: Jakub Berman, Stanisław Radkiewicz, Hilary Minc, Izaak Goldberg-Różański, Ozjasz Michnik (vel Szechter), Helena Wolińska-Bruss, Luna Brystygierowa, Dawid Warszawski (alias Konstanty Gebert), Józef Światło (alias Josel Fleischfarb), Jerzy Borejsza (alias Beniamin Goldberg), Mieczysław Moczar (alias Mykoła Demko), Leon Chain, Roman Zambrowski, Salomon Morel, Eugeniusz Szyr, Józef Cyrankiewicz (vel Zimmerman), Marian Spychalski, Marian Rybicki, Mieczysław Jagielski i wielu, wielu innych. To oni bez najmniejszych skrupułów skazywali na śmierć AK-owców walczących o niepodległość ojczyzny, gnębili, wyzyskiwali i poniewierali polski naród w czasie powojennej komunistycznej okupacji sowieckiej, trwającej prawie pół wieku.

Jakże trafnie ujął działania i zamiary nacji żydowskiej w Polsce Jakub Berman – powojenny v-ce Prezes Rady Ministrów i szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (wujek b. marszałka Sejmu RP – Marka Borowskiego) w swym przemówieniu, opatrzonym klauzulą „Tajne”, jakie wygłosił do Żydów w Polsce na posiedzeniu egzekutywy Komitetu żydowskiego w kwietniu 1945 roku. Oto fragment tego stenogramu: „Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli (...). Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem. W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość (...). W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować”. Tyle cytat. I co? Ja po tych słowach nie mam już najmniejszych wątpliwości, kto nami do dziś rządzi!
C.d.n…

1 komentarz:

  1. Co Polska "zawdzięcza" Żydom??? Wiele, wiele, wiele.... dziesiątek milionów wymordowanych ludzi, niewinnych ludzi. Rozbiory, wojny, zdrady i zaprzaństwa, o których świat nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić. Czas już zacząć ich poznawać, i rozpoznawać. Czas zacząć powoli spłacać im ten dług, każdy z nas na ile go stać. Na początek polecam adres

    http://polonuska.wordpress.com/

    OdpowiedzUsuń