środa, 14 marca 2018

Prof. Nowak: Konspiracja polska była dużo skuteczniej zwalczana w zaborze sowieckim głównie dzięki żydowskim sąsiadom-donosicielom [WIDEO]

Prof. Jerzy Robert Nowak, autor m.in. książki „Przemilczane zbrodnie”, rozmawiał w „Komentarzu Mediów Narodowych” z Robertem Bąkiewiczem o ludobójstwie komunistów narodowości żydowskiej dokonywanym na Kresach, w sowieckiej strefie okupacyjnej w latach 1939 – 1941.

Książka pokazuje w oparciu o różnorodne zachowane materiały źródłowe i opracowania, w tym także o liczne świadectwa żydowskie, gorzką prawdę o haniebnej antypolskiej kolaboracji z Sowietami wielkiej części Żydów polskich na byłych kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941. Prawdę o udziale licznych zbolszewizowanych Żydów w antypolskiej dywersji zbrojnej we wrześniu 1939 roku, o wyłapywaniu i denuncjowaniu Polaków, o jakże częstych przypadkach poniżania Polaków i polskości, niszczenia polskich symbolów narodowych lub religijnych, o współdziałaniu w deportowaniu wielkiej rzeszy Polaków do Kazachstanu czy na Syberię. O nierzadkich niestety przykładach udziału zbolszewizowanych Żydów w mordowaniu Polaków. O tym, że konspiracja polska była dużo skuteczniej zwalczana w zaborze sowieckim niż w niemieckim, głównie dzięki pracowitym antypolskim Żydom-donosicielom.
– Bardzo duża część Żydów na Kresach brała udział w sowieckim aparacie terroru. Młodych Żydów tym chętniej przyjmowano w szeregi bezpieki, gdyż NKWD była w istocie organizacją żydowską, zdominowaną przez Żydów – tłumaczył prof. Nowak, powołując się na konkretne zapisy innych historyków. Wśród nich znalazł się nawet ulubieniec „Gazety Wyborczej”, brytyjski naukowiec Norman Davies.
Za: dzienniknarodowt.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza