piątek, 21 września 2012

Strzeż się żydów i bolszewików!

Zawdzięczając wytrwałości sprzymierzeńców naszych Francyi,
Anglji, Włoch, Ameryki i wszystkich jasnowidzących narodów,
militaryzm Wilhelma i całej kompanji krwiożerczych
junkrów pruskich rozpadł się wraz z tronem w gruzy.

Powstała Wolna—Niepodległa i Zjednoczona Polska.

Wielkie zwycięstwa Koalicji na Zachodzie już w Sierpniu
dały dowód jasny, że siła prusaków rozbryzgnie się jak bańka
mydlana, pomimo źe przeszło 43 lata szwabi tę siłę stwarzali
ze stali, cementu, granitu i tę siłę—butę, że oni jedni mogą
panować i rządzić światem, szczepiali w krew, serca i mózgi
trzech pokoleń.
Upadek siły krzyżackiej stał się faktem. Sprawdziły
się słowa Bismarka: „Na gruzach Polski mogą powstać, panować
i rządzić światem Wielkie Prusy, a na gruzach Prus
może powstać Wielka—Niepodległa i Zjednoczona Polskal"
Polska powstała!

Dziś różne ciemne indywidua, zgraje przewrotowców
młodych pejsatych żydów czerwonych... co Wyrośli
i wychowali się na polskim chlebie—gwałtem wmawiają w masy
robotnicze źe Polska powstała wskutek rewolucji w
Niemczech i Austrji.
Polska powstała zawdzięczając zwycięstwu Koalicji.
Gdyby niebyło zwycięstwa koalicji, niebyłoby rewolucji w
Niemczech i Austrji, to jasne jak słońce.
Twierdzenie młodych żydów, uczniów Berlina, jest gołosłowne
i celowe tylko pod tym względem, ażeby zaciemnić to
niebywałe wielkie zwycięstwo Demokracji Zachodu, która nie
dopuści do gangreny i zgnilizny bolszewickiej, roznoszonej
przez wysłańców Bronsztejna, Nachamkesa, Radeka, Joffe,
Syngera-Leszczyńskiego, Bersona, Stiekłowa i innych żydów
i żydów, którzy opanowali i rządzą Rosyą.
Wskażcie mi Czytelnicy, gdzie i kiedy powieszony lub rozstrzelany
w raju bolszewickim chociaż jeden żyd ?

Czytaj więcej...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza